Linda-Riina Laakso Ajatuksia ja mielipiteitä ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin.

Stoppi nykyajan orjuudelle

  • "Tiesitkö, että joka neljäskymmenes sekunti yksi ihminen ihmiskaupataan?"
    "Tiesitkö, että joka neljäskymmenes sekunti yksi ihminen ihmiskaupataan?"
  • YK:n tilaston mukaan naisten osuus ihmiskaupan uhreista on 59%.
    YK:n tilaston mukaan naisten osuus ihmiskaupan uhreista on 59%.
  • Euroopassa esiintyvästä ihmiskaupasta 62% on nimenomaan seksibisnekseen päätyviä.
    Euroopassa esiintyvästä ihmiskaupasta 62% on nimenomaan seksibisnekseen päätyviä.

Ihmiskauppa maailmalla

Mikä on maailman tuottoisin rikos heti aseiden ja huumeiden myynnin jälkeen? Tietenkin ihmisten myyminen, jjoka on muuten huomattavasti helpompaa kuljettaa rajojen yli kuin näitä ensin mainittuja. Lisäksi huumeen voi myydä vain kerran, kun ihmisen taas voi myydä moneen kertaan. Naiskauppa onkin organisoijilleen tuottavaa liiketoimintaa. On laskettu että ihmiskauppaaja voi tehdä jopa 75,000€:n tuoton vuodessa vain yhdellä ihmisellä. Syy, miksi ihmiskauppatilastojen trendi on ylöspäin, on juurikin sen tuottoisuuden ja suhteellisen pienien riskien takia.

Tiesitkö, että joka neljäskymmenes sekunti yksi ihminen ihmiskaupataan? Näistä 800 000 on valtioiden rajat ylittävää, kertoo YK:n tilasto. Heistä 59% on naisia, lapsia 27%. Lisäksi Euroopassa 62% heistä ihmiskaupataan nimenomaan seksikauppaan. Eipä ole vaikea arvata että ihmiskauppa onkin yhäti kasvava rikollisuuden laji.

Eri NGO-toimijat kertoivat Lahden ihmiskauppaseminaarissa kokemuksia työstään, kuinka mm. Filippiineillä myydään lapsi uuden plasmatelkkarin toivossa, kun taas Intiassa yhden Big Macin hinnallakin on ihmisiä kaupattu. Esimerkiksi Pohjois-Intiassa voi olla ihan hyväksyttävääkin myydä lapsi, jos heitä sattuu olemaan liikaa, eivätkä vanhemmat pysty pitämään huolta heistä kaikista huonon taloudellisen tilanteensa vuoksi.

Tilastoja ei paranna tieto siitä, että alaikäisen lapsen pelastumismahdollisuus ulos laittomasta seksibisneksessä on vain yhden prosentin luokkaa. Tämän takia monet ihmiskaupan parissa työskentelevät kansalaisjärjestöt panostavatkin ennaltaehkäisevään toimintaa. Mm. Stop the Traffickin työntekijät etsivät eräässä kehitysmaassa kadonneita lapsia junista, sillä he olivat laskeneet että tällöin heillä olisi n. 95%:n mahdollisuus palauttaa lapsi takaisin kotiinsa. Tämä sen takia, että jos lapsi ehtii jo kaupunkiin “uuteen luvattuun työpaikkaansa” saa uhri leiman itselleen, jolloin kotiinpalaaminen voi olla mahdotonta kun selviääkin millaiseen työhön heidän lapsensa on joutunut. Tämä taas aiheuttaisi koko suvulle kestämätöntä häpeää.

 

Ihmiskauppa meillä

Mille sitten näyttää Suomi ja ihmiskauppa? Suomen ihmiskaupan vastaisessa toimintasuunnitelmassa on arvioitu, että Suomi on vuosittain satojen ihmiskaupan uhrien kauttakulku- tai kohdemaa. Tänä vuonna myös kansallinen ihmiskaupparaportoija julkaisi arvionsa ihmiskaupan vastaisen toiminnan tilasta Suomessa. Tämä onkin jo toinen kansallinen raportti joka eduskunnalle on luovutettu. “Suomen haasteena on erityisesti tunnistaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa rikosprosessissa.“ kertoo Suomen ihmiskaupparaportoija Venla Roth.

Yleinen väärinkäsitys prostituutiosta on se, että hyväksikäyttö ja väkivalta olisivat jotenkin poikkeuksellista. Todellisuudessa seuraukset uhreille ovat pitkäkestoisia ja traumaattisia sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tämä olisi hyvä tiedostaa, jos haluamme onnistua ennaltaehkäisemään laajojen ihmiskauppamarkkinoiden syntymisen meille Suomeen. Kansallisen ihmiskaupparaportoijan mielestä tämä ainakin osittain liittyy tietämättömyyteen tämän hyväksikäytön oikeasta luonteesta ja olosuhteista. “Toivottavasti tämäkin raporttimme antaa hyvät mahdollisuudet eduskunnalle linjata seuraavien vuosien ihmiskaupan vastaisen työn tavoitteita ja rakentaa kansallista ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa seuraavalle eduskuntakaudelle.” Roth lisää.
 

Mitä voimme tehdä toisin?

Kansallinen ihmiskaupparaportoija antaa kertomuksessaan suosituksia, jotka koskevat sekä lainsäädännön uudistamista että viranomaiskäytäntöjen ja -yhteistyön kehittämistä. Lopuksi raportoija toteaa, että ihmiskaupan ehkäiseminen on todennäköisesti ihmiskaupan vastaisen toiminnan laiminlyödyin osa-alue.

Kysyntää rajoittavat toimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Maan sisäiseen ihmiskauppaan ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota, vaikka huomattava osa tuomioon johtaneista

ihmiskauppajutuista on koskenut nimenomaan maan sisäistä ihmiskauppaa, jossa sekä uhrit että tekijät ovat olleet suomalaisia.

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostamiseksi ja uhrien aseman ja oikeuksien edistämiseksi kansallinen ihmiskaupparaportoija suosittelee, että valtioneuvosto ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin, joista mainitsen muutamia:

1) kokonaisvaltaisen ihmiskauppaa ennalta ehkäisevän toimintaohjelman laatimiseksi. Toimintaohjelman tulisi sisältää toimenpiteitä erityisesti työperäisen ihmiskaupan ja Suomen sisäisen ihmiskaupan ehkäisemiseksi sekä ihmiskauppaa aiheuttavan kysynnän, ml. seksinoston, vähentämiseksi. Toimintaohjelmassa tulisi huomioida sekä sukupuoli- että lapsinäkökulma. (Tämä voisi tarkoittaa muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä Kuntaliiton kanssa tekemää suunnitelmaa/ ohjetta palvelujen järjestämisestä ihmiskaupan uhreille sekä ihmiskaupan uhreille tarkoitettujen turvakotien perustamista.)

2) esitutkintaviranomaisten ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän välisen yhteistyön kehittämiseksi niin, että ihmiskaupan uhrit tulisivat ohjatuiksi avun piiriin heti, kun esitutkintaviranomaisilla olisi perusteltua syytä uskoa, että henkilö on ihmiskaupan uhri. Tämän tavoitteen edistämiseksi auttamisjärjestelmän tulisi olla tavoitettavissa 24/7, ja apua, ml. sopivaa majoitusta, tulisi olla saatavissa valtakunnallisesti.

3) ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän edelleen kehittämiseksi niin, että mahdollisimman moni ihmiskaupan uhri ohjautuisi auttamisjärjestelmään ja saisi tarvitsemansa avun, kuten sopivan majoituksen sekä riittävän psyykkisen ja arjen elämän tuen. Auttamisjärjestelmään pääsyn kynnystä on pidettävä matalalla ja joissakin tapauksissa edelleen madallettava nykyisestä. Samalla on huolehdittava siitä, ettei ihmiskaupan uhrien auttamista sidota rikosprosessiin tai sen etenemiseen.

 

Ruotsista mallia

Itse näkisin parhaaksi vaihtoehdoksi ihmiskaupan ehkäisyssä Ruotsin, Norjan ja Islannin mallin, jossa seksipalveluiden ostaminen on kielletty lailla. Vain kysyntään puuttumalla voimme vaikuttaa suoraan ihmiskaupan vähenemiseen. Ostokiellolla pyritään nimenomaan estämään erityisesti ihmiskauppaa, tahdonvastaista prostituutiota sekä prostituutioon liittyviä sosiaalisia ongelmia. Myös ihmiskaupan vastaista toimintaa koskeva EU-direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita ehkäisemään

ihmiskauppaa ja puuttumaan myös ihmiskauppaa aiheuttavaan kysyntään. (art. 18). Suomen nykyinen lainsäädäntö ei vain tarjoa riittävää suojaa parituksen ja ihmiskaupan uhreille.

Olen kuitenkin iloinen KD:n linjauksesta maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassaan, jossa todetaan, seuraavaa:

“ihmiskaupan uhrien tehokas auttaminen, suojelu, ja oikeuksien turvaaminen ovat avainasemassa koko ihmiskauppailmiön vastaisessa toiminnassa ja tähän on panostettava entistä tehokkaammin ja madallettava kynnystä hakeutua auttamisjärjestelmän piiriin. Tietoisuuden lisääminen ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kansalaisten keskuudessa on erityisen tärkeää.”

Lisämateriaalia sekä uusimmat ihmiskaupparaportit voit lukea täältä: www.ihmiskauppa.fi

Kansallisen ihmiskaupparaportin voit myös tulostaa netistä osoitteesta www.ofm.fi

Artikkeli on julkaistu KD-lehdessä 11.12.2014. Juttu on luettavissa myös nettiversiona : http://www.kristillisdemokraatit.fi/KD/weblehti/fi/juttuarkisto/artikkel...

 

Linda-Riina Paavilainen, Pirkanmaan KD Nuorten puheenjohtaja sekä KD Nuorten hallituksen jäsen.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat